آدرس کارخانه

  • قزوین روبروی نیروگاه شهید رجایی، شهرک صنعتی کاسپین ، خ نظامی ، روبروی آتش نشانی

  • 028-32849027

  • 09121014082

  • info@isatisplast.ir

  • support@isatisplast.ir

  • 028-32849027

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

  • 5 + 55 =