ظروف لانچ باکس


ظروف دلی ۷۵۰ و ۱۰۰۰

مورد استفاده : جدا کردن غذاهای مختلف و سالاد و خورشت از غذا

ظروف دلی ۲۵۰ و ۵۰۰

مورد استفاده : نگهداری غذا و یا ارسال غذا به بیرون در رستوران ها و کترینگ ها

ظرف سالاد سزار

مورد استفاده :سالاد سزار و جداسازی سس از سالاد و ...

کاسه HD-700 و HD-1000

مورد استفاده : گذاشتن مواد غذایی و صیفی جات ، سالاد و ...

پیش دستی

جهت استفاده در پذیرایی های میوه و شیرینی جات